Skautský zápisník

Na této stránce najdete seznam odkazů se shrnutými základními znalostmi a dovednostmi skautů a skautek. Co odkaz to jedno téma ze skautského zápisníku. Také si podle tohoto webového zápisníku můžete vytvořit svůj osobní zápisník. Vlastní zdobený skautský zápisník je chloubou každého skauta. Šifry a jejich klíče najdete na stránce úplně dole.

Snad každý najde to, co hledá. Přejeme hezké počteníčko 🙂

kluk se bez držrní abez stínu2

Zápisník jako vizitka každého skauta

Družinka – oddíl – středisko a výše

Skautský kroj

Skautské odborky

Šest základních uzlů

Skautské svátky

Jak to všechno začalo aneb historie skautingu

Slavnostní táborové ohně

První pomoc pro světlušky – minimum

Junácká hymna

Orientace a mapové značky

Trocha astronomie a hvězdářství

Souhvězdí

Šifry a klíče

Morseovka

Zlomky

Velký a malý polský kříž

Mřížka neboli hvězdice

Semafor