Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první testovací příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.

Něco z historie dívčího oddílu v Kopřivnici

Za úplný počátek skautingu v Kopřivnici můžeme považovat dobu počínaje rokem 1921, kdy pánové Josef Vojčík a Rudolf Zanáška založili první skautský oddíl (chlapecký). Ten se ale bohužel v padesátých letech rozpadl z důvodu nedostatku podpory a skautských vedoucích.

Novodobější skautská historie začla v oddílovém roce 1964/65, kdy Ivan Váňa – Akela založil chlapecký oddíl pod TJ TATRA. Pod jeho vedením fungovala první družinka, se kterou v létě jel na první tábor ve Vysokých Tatrách. Byla to ale těžká doba, skautingu se nepřálo, ale přesto vydržel.

Obnova skautingu v roce 1968 vlila další mízu do oddílového života. Skautské myšlenky nebylo nutno skrývat, a tak se skládaly nové skautské sliby a přibírali nováčci. Vznikl dívčí oddíl Veverek, který poprvé tábořil na Velké Fatře(1969). Rok 1971 byl nadále „tajně skautský“, ale oficiálně již fungoval jako Turistický oddíl mládeže (TOM). Přišel totiž zákaz skautingu a ten přinesl úbytek členů a problémy na vyšších místech. Ve vedení dívčího oddílu se během 70. a 80. let vystřídaly například Hela, Věra (Kolářová), Kuna (Jana Dupalová), Mauglí (Ludmila Pobořilová), Zoubek (Jana Marková) a Jiřula (Dupalová).

Pak přisel konečně 17. listopad 1989. Znovuobnovení skautingu otevřelo cestu pro plné rozvití skautských idejí a tradic. Byly vytaženy schované symboly, skautské znaky opět ožily. Na chodu oddílů se toho ale moc nezměnilo, skautské ideje se dodržovaly i v období zákazu. Vznikly oddíly Strážců světla, Jitřenek, Štramberských rytířů a Berušek (Mniší – dnes již nefungují).

Roku 1999, hned po návratu z tábora, jsme se dozvěděli o smrti Akely. Funkci střediskového vedoucího převzal Šakal – Zdeněk Michálek a pod jeho vedením středisko jen vzkvétalo. Oddílovou vedoucí byla Jiřulka (Říčařová), poté Sněhurka (Miloslava Bartáková). Tu na chvíli vystřídala Píďalka (Jana Roubínková) a od roku 2010 to je Lusy (Lucie Bujnošková).

Prostory na klubovny jsme získali v barácích po vietnamských dělnících pod koupalištěm, které nám sloužily až do roku 2010. Na začátku prosince 2010 jsme se konečně přestěhovali z nevyhovujících prostorů staré klubovny do nově postaveného Skautského centra Vanaivan. (Akronymu jste si všimli správně. Název je vytvořen z celého jména našeho zakladatele Akely.)

Pořádají se každoročně třítýdenní tábory, někdy dohromady a někdy každý oddíl zvlášť. S podporou ROTARY klubu Ostrava pořádá Šakal tábory pro neorganizované děti s protidrogovou prevencí (NEO tábory). Špunt tábory pro skautské maminky s dětmi zase vede Mauglí – Ludmila Hustáková. Nově organizujeme i příměstský tábor (zázemí máme ve skautském centru Vanaivan). Dále pomáháme s vybíraním financí v rámci hnutí „Liga proti rakovině“ i při organizování divadelní přehlídky handicapovaných dětí „Motýlek“. V posledních letech se i účastníme charitativní akce s názvem Dudlík.

Zpracováno podle „Stručné historie skautingu v Kopřivnici“ od Ing. Leoše Hustáka – Drobka.